IV Festiwal Twórczo Zakręconych
w Krasnymstawie

KRASNYSTAW 2017

Program
Festiwalu 2017

logo festiwal sh

baner data

REGULAMIN IV FESTIWALU TWÓRCZO ZAKRĘCONYCH
KRASNYSTAW 29 CZERWCA – 2 LIPCA 2017 r.

Festiwal Twórczo Zakręconych to impreza hobbystyczna mająca na celu promocję rękodzieła oraz osób zajmujących się tworzeniem wyrobów artystycznych i sztuki użytkowej. Festiwal odbywa się w dniach 29 czerwca – 2 lipca w Krasnymstawie.

Uwaga !!! W tym roku Festiwal odbędzie się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie, przy ul. PCK 2 (Centrum miasta Krasnystaw).

ORGANIZATOR FESTIWALU
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”

PARTNERZY ORGANIZACYJNI I OPERATORZY DZIAŁAŃ:
- AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. ZO.O.
- URZĄD MIASTA KRASNYSTAW
- STAROSTWO POWIATOWE W KRASNYMSTAWIE
- KRASNOSTAWSKI DOM KULTURY
- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W KRASNYMSTAWIE

POSTANOWIENIA REGULAMINU:

 1. Każdy z uczestników sam pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia, noclegów i udziału w wybranych warsztatach oraz imprezach towarzyszących.
 2. Organizator pokrywa koszty: wynajmu miejsca do realizacji festiwalu, organizacji warsztatów związanych z promocją lokalnych produktów, organizacji kiermaszu, degustacji lokalnych produktów, organizacji gali rozpoczynającej festiwal, obsługi organizacyjnej, promocji festiwalu, organizowanych wizyt promujących Powiat Krasnostawski.
 3. Każdy uczestnik warsztatów może wziąć udział w imprezach towarzyszących, które odbędą się w ramach Festiwalu jednak ze względów organizacyjnych organizator zastrzega sobie limitowanie miejsc. Imprezy towarzyszące są odpłatne lub bezpłatne.
 4. Zgłoszenia na warsztaty i imprezy towarzyszące (informacja na stronie www.tworczozakreceni.eu) należy dokonywać do dnia 5 czerwca 2017 r. poprzez przesyłanie na adres: arl@arl.lublin.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Festiwalu. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu od ARL sp. z o.o. potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia należy dokonać opłat, stosownie do wybranego warsztatu/ów i/lub imprezy towarzyszącej. Wpłaty dokonujemy na konto organizatora warsztatów tj. Agencji Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w banku Bank Zachodni WBK 98 1500 1373 1213 7005 2687 0000 z wyszczególnieniem czego dotyczy wpłata, jak również imię i nazwisko uczestnika dla którego dokonano wpłaty. Wpłaty za posiłki, noclegi organizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz imprezy towarzyszące należy regulować osobnym przelewem na ww. konto ARL sp. z o.o. wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz wyszczególnieniem pozycji za jakie dokonywana jest płatność (ilość noclegów/śniadań/obiadów/udział w biesiadzie/kolacji regionalnej itp.). W przypadku każdego przelewów koniecznym jest przesłanie potwierdzeń dokonania płatności drogą mailową w dniu w którym zostały one dokonane.
 6. Opłata za zajęcia jest uzależniona od rodzaju warsztatu i zastosowanych w nim materiałów. Informacja o wysokości opłat oraz limicie dostępnych miejsc znajduję się na stronie Festiwalu w zakładce „Oferta warsztatów”. Cena obejmuje materiały i narzędzia niezbędne do realizacji warsztatu. Ewentualne inne warunki zostały ujęte w ww. załączniku.
 7. Rezerwacja miejsc i posiłków w innych obiektach niż SOSW w Krasnymstawie oraz zw. z tym opłaty leżą po stronie uczestnika warsztatu.
 8. Osoby, które zrezygnują z udziału w Festiwalu po zakwalifikowaniu przez organizatora nie mogą się ubiegać o zwrot opłat.
 9. Każda praca wykonana na zajęciach przechodzi na własność uczestnika.
 10. Osoby prowadzące warsztaty w ramach Festiwalu zobowiązane są do wystawienia faktury/rachunku (jeśli rozliczenie nastąpi na jej/jego podstawie) po zakończeniu Festiwalu. Pozostali prowadzący nie posiadający działalności gospodarczej z którymi podpisane zostaną umowy o dzieło zobowiązani są do wypełnienia formularza osobowego oraz przesłanie ww. dokumentów na adres arl@arl.lublin.pl co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia Festiwalu. Ww. dokumenty można pobrać ze strony www.tworczozakreceni.eu
 11. W ramach Festiwalu istnieje możliwość wystawienia na sprzedaż gotowych produktów rękodzielniczych przez firmy/producentów/prywatnych twórców (stoiska zewnętrzne) lub stoiska mieszanego tj. gotowy produkt rękodzielniczy i półprodukty (stanowisko wewnętrzne). Należy uprzednio zgłosić takie zapotrzebowanie poprzez uzupełnienie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym wraz z podaniem oczekiwanej powierzchni, jaką winien udostępnić organizator. Organizator dołoży starań by zapewnić wystawcom miejsce pod namiotem i przestrzeń na stolikach wystawowych o modułach wystawienniczych 1mx2m. Wszyscy wystawcy, którzy posiadają własny namiot i stół wystawowy proszeni są o wcześniejszy kontakt z organizatorami celem uzgodnień. Wystawiane na sprzedaż produkty muszą być związane z ideą festiwalu (tj. z rękodziełem lub lokalnym produktem). Nie dopuszcza się wystawiania i sprzedaży produktów takich jak np. zabawki plastikowe, różnego rodzaju gadżety, biżuteria produkowana hurtowo itp.
  Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za prowadzoną sprzedaż zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. IV Festiwal Twórczo Zakręconych zostanie dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, jeśli nie zbierze się grupa minimalna, która umożliwiłaby rozpoczęcie zajęć. W takiej sytuacji uczestnik może wybrać inny warsztat w tej samej cenie lub za dopłatą (jeśli będą dostępne miejsca) lub dostać zwrot wpłaconych pieniędzy.
 14. Osoby uczestniczące w Festiwalu biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki uczestników lub kontuzje.
 15. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego regulaminu. Zapisy będą prowadzone również w dniach realizacji warsztatów. Będzie to jednak uwarunkowane ilością wolnych miejsc.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji do bieżącego regulaminu oraz załączników. W związku z powyższym prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej www.tworczozakreceni.eu

Pobierz regulamin (PDF)

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zapraszamy do odwiedzenia naszego fanpage na Facebook oraz przyłączenia się go grupy Festiwalu Twórczo Zakręconych.

Fanpage FacebookGrupa Facebook

Strona tworczozakreceni.eu używa cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. więcej...